Blog del Colegio

 

Facebook del AMPA

 

F.A.P.A Valencia

.

Tots els continguts de la página tals com texts, grafics, fotografies, LOGOTIPS, icons, imagens, així com el disseny grafic i software d'aquesta página Web, tant presos individualment com formant un conjunt estetic homogeneu, son de l'exclusiva propietat d'AMPA BEAT CARMELO o dels seus proveïdors, estant subjectes a drets de propietat intel-lectual i industrial protegits per la llegislació nacional i internacional.

 

Qualsevol us no autoritzat en relació en la totalitat o part de tals obres o prestacions pot constituïr una vulneració de les disposicions anteriors, així com un delit castigat de conformitat en lo previst pels Articles 270 i següents del vigent Codic Penal d'Espanya.

 

Queda prohibida la seua utilització, reproducció, modificació, distribució, transmissió, manipulació, així com qualsevol us que excedisca d'una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l'utilització dels Serveis oferits en ella.

 

L'acces a esta pàgina Web no implica ningun tipus de renuncia, transmissió o cessió total o parcial de dits drets de propietat intel-lectual i industrial, ni conferix ningun dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública sobre dits continguts sense la previa i expressa autorització per escrit dels respectius titulars de dits drets, a  excepció del dret de VISUALIZACIÓ i obteniment de copia privada de seguritat de tals continguts

 

 

Inici   AMPA   Activitats Contacte Tenda
               

 

Copyright © 2017 ampabeatocarmelo.com | Tots els drets reservats

 

 

L'ús d'aquest lloc web significa que vostè esta d'acord amb els Avísos legals

 

Pàgina Web Construïda per Pc Safor